Här skapas väggsmycken!

Här skapas väggsmycken!

Budskapen i mina målningar är ganska direkta. Motiven är oftast halvabstrakta föreställande fruktträd, havsliv och kvinnor som förmedlar sinnesstämningar. Att måla halvabstrakt lämnar en del åt fantasin för betraktaren att upptäcka. Jag har tagit steget från att tidigare bara måla realistiskt till att senaste åren gå mot ett mer orealistiskt måleri som skapas av inre bilder och influenser. Den halvabstrakta stilen är spännande eftersom dynamik uppstår och samtidigt under skaparprocessen består mitt förhållande till de omålade dukarna, färgvalen och penseldragen avslappnat och jag känner mig väl till mods.

Under målningens gång frågar jag ofta mig själv – Känner jag balans och harmoni när jag tittar på målningen? Förmedlar den kraft och livsenergi? Skulle jag vilja ha den på väggen hemma hos mig? Ibland föreställer jag mig en speciell miljö eller plats där jag kan se målningen hänga som färdig. Jag ägnar mig också en hel del åt att betrakta mina pågående målningar för att kunna känna in om jag är på rätt spår. Antingen har jag en pågående målning nära mig så mycket som möjligt. Eller också fotograferar jag den för att granska allt som oftast. Genom att titta länge och med ”olika” ögon förstår jag hur jag ska komma vidare eller avsluta en målning.

Jag är förtjust i alla de moment som har med mitt måleri att göra. Allt från hantverket att spänna duk till att visa mina målningar. Själva installationen av en utställning är också en viktig och intressant del tycker jag. Självklart ligger också själva skaparprocessen mig varmt om hjärtat.

Ganska ofta sätter jag på mig ”galleristhatten” och försöker finna ut olika möjligheter att exponera mina målningar, både på fysiska platser och digitalt. För mig är det viktigt att både hjärna och hjärta är med här. Det handlar ofta om att jag tar kontakt med nya människor, berätta vad jag vill åstadkomma och samtidigt behöver jag ha modet att stå upp för mina alster. Här gäller det att slipa till självkänslan och visa på framåtanda. Den här biten är både tidskrävande och ibland en påfrestande utmaning. Då tar jag till mitt alter ego som får företräda mig och mitt måleri en stund. 🙂

Ideér kommer ofta till mig i samband med möten som berör och oftast är det just de mellanmänskliga mötena och upplevelserna som inspirerar och tar mig vidare. Det är sedan mina många och enkla snabbskisser som sätter riktningen för en ny målning. Själva vistelsen i ateljen är också betydande. Här är det viktigt att känna puls och att kunna gotta sig med alla färger, penslar och palettknivar med åratal på nacken. På så sätt kommer det åtråvärda ”flowet” igång för mig. Det är flowet, drivet och den starka lusten som får mig att gränslöst fortsätta, hålla igång, göra om och till slut fullfölja.

Over & Out!

/Trevlig onsdag ni alla!

Lämna ett svar